Stötvågsbehandling

 

Idag rekommenderas stötvågsbehandling inom ortopedmedicinen ofta före kortisoninjektioner och kirurgi då effektiviteten är hög och biverkningarna få.

Vävnaden tål belastning snabbare, vilket gör att du kan komma igång med återuppbyggnad/rehabilitering och snabbare återgång till idrott och arbete.

Vad kan behandlas med stötvåg?

Stötvågsbehandling har visat god effekt på följande diagnoser

 • Tennisarmbåge

 • Kalkaxel

 • Plantar fasciit

 • Hälsporre

 • Hopparknä

 • Hälsenesmärta

 • Benhinneinflammation

 • Kronisk hamstringssmärta

 • Löparknä

Vid dessa tillstånd bör ej stötvågsbehandling användas?

 • Om du fått kortisoninjektion senaste månaden

 • Om du äter blodförtunnande medel som t ex waran

 • Hjärtfel eller cirkulationsrubbningar

 • Akuta inflammationer i området

 • Cancer

 • Graviditet

Manuell behandling
 • Manipulation nacke, rygg, höft, armbåge, knä, hand mm

 • Mobilisering både aktivt och passivt

 • Traktion

 • Djup tvärfriktionsmassage

 • Myofasciella tekniker (MET= muskel energi teknik))

 • Töjning av ledkapsel vid tex vid frusen skuldra, höftartros, knäartros

All behandling föregås av noggrann undersökning, kartläggning och diagnosticering av dina besvär

 

Vanliga skador och besvär som behandlas

Ryggskott

Nackspärr

Diskbråck nacke och rygg

Tennis/ golfarmbåge

Frusen skuldra

Smärta från hand/ handled

Hälsenebesvär

Hälsporre

Spänningshuvudvärk

Nack-skuldermyalgi

Höft-knäartros

Fot- och knäledstukning

Bäckensmärta/ dysfunktion

Olika typer av dysfunktioner/ snedbelastningar

Rehab och träningsvägledning

Skadade och överbelastade strukturer behöver göras belastningståliga igen liksom snedbelastning och dålig hållning behöver korrigeras i kombination med behandling.

Har du en ogynnsam arbetsställning? eller lyfter du fel på gymmet? Behöver du rehab efter skada

Allt detta kan jag hjälpa dig med.

Vi gör en noggrann analys av ditt rörelsemönster och sätter tillsammans i hop ett individuellt program där vi provar ut olika övningar/ arbetsställningar som vi sen följer upp och korrigerar och utökar efter dina behov

FysioMedic

Geijersgatan 15 

752 26 Uppsala

Innehar F-Skatt

Bankgiro 5280-3921

073-6870455

info@fysiomedic.se