Diagnostiskt ultraljud

 

 

Diagnostiskt ultraljud/ 

Muskuloskeletalt ultraljud (Msk)

Vad är ultraljud

Ultraljud är en radiologisk undersökningsmetod.

Högfrekventa ljudvågor som sedan reflekteras mot olika delar av kroppen. 

Olika strukturer absorberar olika mycket ljud och ser därför olika ut på datorskärmen. Täta strukturer så som skelett och kalk reflekterar alla ljudvågorna tillbaka till proben medan vätska inte absorberar ljudvågor alls. Detta gör att vätska ser helt svart ut på datorskärmen samt att de strukturer som ligger under vätskan ofta syns lite tydligare. Skelett och kalk framstår som ljusa vita fält 

Fördelar med ultraljud

  • Dynamisk undersökning som ger en relatids bild av den undersökta strukturen

  • Jämförelse mot icke påverkad sida

  • Möjlighet att skanna och följa nerv, sena och muskel över flera leder

  • Kan användas vid inplantat som pacemaker, knä-,höft- och axelprotes

FysioMedic

Geijersgatan 15 

752 26 Uppsala

Innehar F-Skatt

Bankgiro 5280-3921

073-6870455

info@fysiomedic.se