UTBILDNING OCH PRAKTIK

 

Carina Grähs

Leg Sjukgymnast

Jag älskar mitt yrke och ser varje dag fram emot detektivarbetet som ortopedisk medicin innebär. Att med hjälp av noggrann anamnes, och systematisk undersökning kunna ställa en diagnos och utifrån det påbörja riktad behandling och rehabilitering för bästa resultat
För mig är det viktigt att du som patient känner dig hörd och väl bemött, att du får med dig den information om besvärsbilden som du behöver och att du förstår orsak och verkan, samt att du förstår hur det du gör eller inte gör påverkar skadan/ besvären.

  • Högre examen Ortopedisk medicin International (OMI)

  • Steg 3 Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik

  • Mulligan Concept

  • Axelina- axelrehabilitering

  • Utbildning stötvågsbehandling

  • Akupunktur/ El-akupunktur

  • Lic Styrkeinstruktör

En sjukgymnast med högre examen i OMI (ortopedisk medicin international) har mycket hög kompetens i bedömning/diagnostisering, behandling och rehabilitering av smärt- och sjukdomstillstånd i rörelseorganen.