Ortopedisk Medicin International 

Diagnostisering och ickeoperativ behandling av rörelseapparatens mjukdelar

Begreppet ortopedisk medicin myntades av ortopeden James Cyriax (1904-1985). Cyriax utvecklade ett diagnostiskt och terapeutiskt system där olika icke operativa behandlingstekniker ingår. Anamnesen och den kliniska diagnostiken leder fram till diagnosen, vilken är viktig för att kunna förstå problemet och kunna åtgärda det på bästa sätt.

Ortopedisk medicin är ett organspecifikt kunskapsområde för diagnostisering och icke operativ behandling av rörelseorganens skador, sjukdomar och smärttillstånd. Dessa skador och tillstånd, vanligen smärtsamma och belastningsberoende, utgår framför allt från kroppens muskler, senor, ligament, bursor, leder och ledkapslar och omhändertas primärt inte av de ortopedkirurgiska, reumatologiska och neurologiska specialiteterna utan av vårdgivare specialiserade på ortopedisk medicin.

En sjukgymnast med högre examen i OMI (ortopedisk medicin international) har mycket hög kompetens i bedömning/diagnostisering, behandling och rehabilitering av smärt- och sjukdomstillstånd i rörelseorganen.

 

Utbildningen OMI (ortopedisk medicin international) är internationell och den är samma för läkare, fysioterapeuter (sjukgymnaster), naprapater och kiropraktorer och löper över ca 4 år. Syftet med utbildningen är att erhålla specialiserade kunskaper i att ställa klinisk diagnos och välja rätt behandling.

FysioMedic

Geijersgatan 15 

752 26 Uppsala

Innehar F-Skatt

Bankgiro 5280-3921

073-6870455

info@fysiomedic.se