Leg Sjukgymnast

Carina Grähs

Jag har fördjupad kompetens inom ortopedisk medicin som innebär ett muskuloskeletalt detektivarbetet. Att med hjälp av noggrann anamnes och systematisk undersökning ställa en diagnos och utifrån det påbörja riktad behandling och rehabilitering för bästa resultat

För mig är det viktigt att du som patient känner dig hörd och väl bemött, att du får med dig den information om besvärsbilden som du behöver och att du förstår orsak och verkan, samt att du förstår hur det du gör eller inte gör påverkar skadan/ besvären.

  • Högre examen Ortopedisk medicin International (OMI)

  • Steg 3 Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik

  • Mulligan Concept

  • Axelina- axelrehabilitering

  • Utbildning stötvågsbehandling

  • Utbildning medicinsk laserbehandling

Diagnostiskt Ultraljud

Jag använder ultraljudsundersökning som  ett komplement till den kliniska analysen och beslutsprocessen (clinical reasoning) samt till diagnostiken, vilket gör att behandlingen och rehabiliteringen blir mer riktad.

Inriktar mig främst på hälsena, axel, armbåge och knä

Stötvåg

I dag rekommenderas stötvågsbehandling inom ortopedisk medicin ofta före kortisoninjektioner och kirurgi då effektiviteten är hög och biverkningarna få. Vävnaden tål belastning snabbare, vilket gör att du kan komma igång med återuppbyggnad/ rehabilitering och snabbare återgång till idrott och arbete

Rehab

träning

Skadade och överbelastade strukturer behöver göras belastningståliga igen liksom snedbelastning och dålig hållning behöver korrigeras i kombination med behandling.
​Har du en ogynnsam arbetsställning? eller får du ont vid träning? Behöver du rehab efter skada ?
Boka tid så hjälper jag dig   

Medicinsk laser

Medicinsk laser, laserterapi, LLLT eller lågeffektlaser är olika namn för att stimulera kroppens egen läkande förmåga med hjälp av ljusvågor. Ett utmärkt komplement till övrig behandling vid smärta, svullnad, läkning efter operation och akuta besvär som stukningar och smärtsamma inflammationer.

Trustpilot