Att känna till innan du bokar tid

  • Vid av- och ombokning senare än 24 timmar innan besöket debiteras hela kostnaden
  • Observera att mottagningen inte har landstingsavtal, högkostnadsskydd och frikort gäller ej.
  • Om du har privat sjukvårdsförsäkring och det är första gången du ska boka tid så behöver du kontakta ditt försäkringsbolag som hjälper dig att boka första besöket
  • Om det är akut och du inte hittar någon tid så kan du ringa mig 073-687 04 55 

Priser 2024

  • Nybesök:  45 min  660 kr
  • Återbesök:  30 min 550 kr, ( Återbesök 45 min 660 kr/ boka nybesök och skriv i informationsruta att det gäller återbesök)

  • Stötvågsbehandling/ laserbehandling:  30 min 550 kr
  • Diagnostiskt ultraljud efter överenskommelse med sjukgymnast 


Trustpilot